Elbilsladdare

Elbilsladdare

Söker du lösningar för elbilsladdning?

Hemma eller för laddning av elbilar på stora parkeringsplatser?

Kontakta oss så hjälper vi till

Privatpersoner

Elbilsladdare för privatpersoner

 • Ett urval av olika laddare
 • Den bästa lösningen för din bil och elanläggningen
 • Leverans och installation av laddstation till fast pris

För mer information, klicka här

Föreningar och fastighetsägare

Laddlösningar för BRFer och företag

Vi hjälper BRFer och företag med installation av laddboxar till elbilar och plug-in hybrider. Större anläggningar som garage eller parkeringsplatser kräver andra laddstationer och lösningar än en privatbostad.

 • Ta betalt för den laddning som sker
 • Kösystem så att alla har en laddad bil på morgonen
 • Support och kundtjänst 24/7

Det skall vara enkelt och det skall fungera. Boka en kostnadsfri konsultation här. Så går vi igenom era förutsättningar på plats.

För mer information, klicka här

Behöver du hjälp?

Kontakta oss direkt via kontaktformulär eller telefon 08 – 642 68 66 så hjälper vi dig att hitta den bästa laddboxen för ditt behov.

5 smarta tips om laddboxar och elbilsladdning  

Mer om elbilsladdare för privatpersoner

Grönt ROT-avdrag

Skattereduktion för grön teknik lämnas för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem: Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll.

Installationen ska avse:

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion,
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion,
 • eller en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjas, slutförs och betalas under 2021.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Måste man ha en laddbox eller laddstation?

Det som skiljer laddning av ett elfordon ifrån andra förbrukare är att strömmen blir väldigt hög under längre perioder. Eftersom batteriet vill ha så mycket ström det går för att ladda batteriet så blir strömmarna konstant höga tills batteriet är laddat.

Ett vanligt vägguttag (Schuko) är inte tillverkat för att klara den typen belastning. Ett Schuko-uttag skall kunna belastas med 16A enligt märkningen på uttaget. Den standard som Schuko-uttagen tillverkas enligt, innebär att uttagen testas med hög belastning i en timme. När man laddar elfordon kan det bli uppåt sju timmar eller mer. Lägger man sedan till faktorer som glappande kontaktpunkter i äldre uttag så blir det mycket riskabelt att ladda i ett vanligt eluttag.

Läs mer här:

Elsäkerhetsverket: Ladda elbilen (PDF)

Elsäkerhetsverket: Den farliga laddningen (extern länk)

Lastbalansering

Lastbalansering kan ske på flera olika sätt beroende på vilken typ av laddbox man använder och vilken typ av lastbalansering man använder.

Den vanligaste typen av lastbalansering för en privatbostad innebär att man mäter förbrukningen i bostaden och tilldelar den mängd ström som finns kvar till Elbilsladdaren. Elmätaren kommunicerar med laddaren och skickar över information om hur mycket kapacitet laddaren maximalt kan få. Syftet är att laddaren skall kunna ladda så mycket som möjligt utan att huvudsäkringarna skall lösa ut. Denna typ av lastbalansering kallas för dynamisk lastbalansering.

På större anläggningar såsom ett garage eller en parkeringsplats tilldelar man en maxkapacitet som laddplatserna inte får överstiga totalt. Boxarna kommunicerar med varandra i ett nätverk och fördelar den mängd ström som finns på det antal bilar som är inkopplade.

Det går även att ha dynamisk lastbalansering på större parkeringsplatser. Laddboxarna är då sammankopplade i ett nätverk. Vid elcentralen installeras mätutrustning för att mäta av hur mycket ström som förbrukas i anläggningen.

I programmeringssteget definierar vi hur stor gruppsäkringen för laddboxarna är samt vilken tillgänglig kapacitet det finns i elanläggningen via kommunikation från mätutrustning till laddboxarna.
Dynamisk lastbalansering möjliggör att vi kan dimensionera upp kablage och gruppsäkring till laddboxarna då det finns en begränsande enhet i och med strömövervakningen. Vilket oftast leder till att man kan leverera mer ström till laddboxarna och därmed ladda fler bilar.

Mer om laddlösningar för BRFer och företag

En viktig del i en framtidssäkrad laddboxanläggning är att  enkelt kunna administrera användare och se vem som laddar och hur mycket. Vi har lösningar för att enkelt kunna debitera effektuttagen till respektive användare.

Via samarbete med vår partner Voltiva kan vi erbjuda allt det här:

 • Rättvis och korrekt hantering av förbrukad el
 • Förbrukning kopplad till laddare – mätfil
 • Förbrukning kopplad till användare
 • Kö- och avtalshantering
 • Hög säkerhet med Mobilt BankID
 • Faktura eller månadsbetalning via kort från användare
 • Självfakturering av intäkter till fastighetsägare/BRF
 • Möjlighet att sätta pris, både fast komponent och rörligt elpris
 • Kundportal
 • APP – VOLTIVA eller eget varumärke
 • Start/stopp av laddning via APP (RFID som tillval)
 • Framtidssäkrad och leverantörsoberoende systemplattform
 • Kundtjänst och support för användaren av laddsystemet
 • Serviceavtal för underhåll av laddpunkter.